Analyseresultater 28. september 2004


 

 


Kommentar til drikkevandet fra Esrum vandværk:

 

Vi har den 28.09.04 fået udtaget en prøve af vores drikkevand fra rentvandtanken. Kvaliteten er fin hvad angår den mikrobiologiske undersøgelse. Hvad angår de fysisk kemiske undersøgelser kan vi glæde os over det meget lave nitratindhold på 2.2 mg/liter. Hvad angår nitratindholdet er den faktisk faldet med ca. 20% det sidste år. Faldet er af en sådan størrelse at det ikke kan forklares ud fra usikkerhed ved målingen. Der er således tale om et reelt fald. Nitrat er normalt en indikator for hvor meget landbrugets aktivitet (gødskning af jord) påvirker grundvandet. – De sidste målinger kunne således tyde på, at de skrappere krav til landbruget i hvert fald ser ud til at bære frugt på vores vandværk.

 

Nitrat er uheldigt i drikkevand. Sunhedsstyrelsen udtaler, at en øget indtagelse af nitrat der videre omdannes til nitrit i kroppen, kan fremme dannelsen af methæmoglobin fra blodets eget hæmoglobin. Methæmoglobin kan ikke binde ilt og processen resulterer i en nedsat ilttilførsel til organismens væv hvilket kan give huden et blåligt skær. Spædbørn er specielt følsomme, og spædbørn under 6 mdr. der ikke ammes fuldt ud, bør ikke gives nitratholdig (eller glutenholdig) kost.
Nitrat kan muligvis medvirke til udviklingen af mavekræft hos mennesker. Miljøstyrelsen har fastsat kvalitetskrav til nitrat- og nitritindholdet i drikkevand på linie med EUs og WHOs drikkevandsanbefalinger. Tilstedeværelsen af nitrat i grundvandet i Danmark er i det væsentligste forårsaget af den kvælstofomsætning der foregår ved dyrkning af jorden.

 

Esrum vandværk er meget heldig andre steder specielt Jylland har man over 50 mg/liter.