Analyseresultater 21. Februar 2005


 

 


Kommentar til drikkevandet fra Esrum vandværk:

Vi har den 21.02.05 fået udtaget en prøve af vores drikkevand fra ”Kridthuset” Esrum Hovedgade 17.

Kvaliteten af vores vand er fin hvad angår såvel den mikrobiologiske som den fysisk-kemiske undersøgelse. Den fysisk-kemisk undersøgelse er begrænset.

Såfremt der ønskes oplysninger om vandets indhold af øvrige stoffer, herunder vandets hårdhed henvises til undersøgelsen fra september 2003.

Vi foretager hyppigere undersøgelser med fokus på de bakteriologiske forhold, da dette er langt mere interessant i det daglige og også fortæller om vores drikkevand er blevet forurenet fra omgivelserne. Lave kimtal og ingen coliforme bakterier i prøver udtaget hos forbrugeren viser, at vi trygt kan drikke vandet uden at frygte for maveinfektioner. Når vi fra tid til anden på fjerne rejsemål kan få voldsomme maveinfektioner af drikkevandet er dette ofte som følge af høje kimtal og mange coliforme bakterier. Hvis disse tal er høje findes der som oftest andre farlige mikroorganismer i vandet. Tallene vi måler er således indikatorer for at vandet ikke er forurenet med fæcalier fra mennesker eller dyr.