Analyseresultater Juni 2005 (boringskontrol omfattende fysisk-kemisk og pesticider)