Juni 2005 (Kimtals undersøgelse på værket)

 

Mikrobiologisk undersøgelse

 

Prøvedato 14.06.2005

Prøvested Rentvand Værk

Analyserapport nr. 51103

Vandets temperatur er angivet til 9.5o C

 

 

 

Resultat

Vandkvalitetskrav

Metode

Coliforme bakterier

pr. 100ml

<1

i.m.

SM9223, 20.ed.

Kimtal ved 37° C

pr. ml

<1

5

DS/EN6222

Kimtal ved 22° C

pr. ml

8

50

DS/EN6222

Vi har den 14.06 udtaget en prøve af drikkevandet fra rentvandstanken. Kvaliteten er fin, hvad angår den mikrobiologiske undersøgelse