Analyseresultater 9. juni 2006


 


Analyserapportnummer er 61222 og prøven er udtaget fra rentvand ved afgang fra værk. 09.06.2006.

Rapporten har fået følgende kommentar fra laboratoriet: Ingen bemærkning.