Analyseresultater 10. december 2003


Mikrobiologisk undersøgelse

 

 

Resultat

Vandkvalitetskrav

Metode

Coliforme bakterier

pr. 100ml

 

i.m.

DS2255

E. coli

pr. 100ml

 

i.m.

DS2255

Enterokokker

pr. 100ml

 

i.m.

DS/EN7899/2

Kimtal ved 22° C

pr. ml

32

50

DS/EN6222

Kimtal ved 37° C

pr. ml

<1

5

DS/EN6222

 

Kommentar til den mikrobiologiske undersøgelse:

 

Vi havde problemer med kimtallet 25. september 2003 i forbindelse med udtagning af vandprøver fra rentvandstanken. Vores teori var, at det nye sandfilter var årsagen til problemet. For at undersøge sagen til bunds valgte vi at udtage en række prøver forskellige steder i vandværket, herunder direkte fra de to boringer. Det viste sig heldigvis at begge boringer var i orden, og at det forøgede kimtal åbenbart skulle findes i reaktionsbassinet og forfilteret. Vandprøver udtaget efter efterfilter og rentvandstank lever nu op til gældende lovkrav og vi forventer, at det bliver som i gamle dage, hvor Esrum er kendt for lave kimtal i drikkevandet.

 

Det skal her pointeres, at det er helt normalt, at udskiftning af et sandfilter giver problemer, hvad angår kimtallet i drikkevandet. – Så der er ingen grund til bekymringer for nærværende.

prøvene blev udtaget og analyseret 10. december 2003, og analyseresultatet blev modtaget 15. december 2003.