Analyseresultater 11. februar 2004


 

Direkte undersøgelse

Temperatur ved prøvetagning

5.3 °C

Lugt

Ingen

Smag

Normal

Farve

 Ingen

Udseende

 Klar

Mikrobiologisk undersøgelse

 

 

Resultat

Vandkvalitetskrav

Metode

Coliforme bakterier

pr. 100ml

<1

i.m.

DS2255

E. coli

pr. 100ml

 

i.m.

DS2255

Enterokokker

pr. 100ml

 

i.m.

DS/EN7899/2

Kimtal ved 22° C

pr. ml

11

200

DS/EN6222

 

Kommentar til den mikrobiologiske undersøgelse:

 

Vi havde umiddelbart nogle bakteriologiske problemer efter den store reparation af vore sandfiltre i 2003. Dette er der ikke nogen overraskelse. Vi følger der for op på målingerne, og har nu udtaget en prøve ude på nettet  (Esrum Møllegård – bageriet)  Prøven er udtaget 11.02.2004 kl. 10.40. Tallene viser, at vandet igen er fint – som i gamle dage, hvad angår bakteriologi. 

 

 

Fysisk-kemisk undersøgelse

 

 

 

 

Resultat

Vandkvali-tetskrav

Metode

pH

 

pH

7,70

7,0-8,5

DS287

Ledningsevne

 

mS/m

57,0

>30

DS/EN27888

Jern

Fe

mg/l

0,03

0,2

DS225

Ilt

O2

mg/l

9,0

 >5

DS2205

Arsen

As

microg/l

 <1

5

 

Bor

B

microg/l

 <50

1000

 SM4500C

Nikkel

Ni

microg/l

<3

20

DS2211

 

Ovenstående prøve kan betragtes som en begrænset undersøgelse. Der er ingen kommentarer til ovenstående resultater af undersøgelsen – Alle krav er opfyldt.