Analyseresultater 6. februar 2002


 

 


 

Esrum Vandværk anvender laboratoriet R.Dons i forbindelse med udtagning af vandprøver.
Den seneste udvidet drikkevandskontrol er gennemført 6. febuar 2002 .
Analyse rapportnummer er 2632 og prøven er udtaget fra Esrum Vandværk

Rapporten har fået følgende kommentar fra laboratoriet:

En vurdering af vandets kvalitet kan læses i forbrugerinformation om vandkvalitet