rev.21.3.17 for sammentaellingsfejl i disp.beh.ultimo 2016-budget

Udskriv denne side

Regnskab 2015 - Budget 2018

DRIFTSBUDGET Regnskab   Budget   Budget   Budget
  2015   2016   2017   2018
DRIFTSINDTÆGTER              
Vandforbrug, kbm. forbrug, kr. 6,50 206.759   208.000   207.000   206.000
Vandbidrag, fast årlig afgift, kr. 650 194.350   194.350   194.350   194.350
Målerbidrag, kr. 100 23.500   23.500   23.500   23.500
Anlægsbidrag, kr. 300,-/500,- 108.900   149.500   149.500   149.500
Rykkergebyrer 3.990   3.000   3.000   3.000
Salg af målertal til Gribskov, ca. kr. 33,- 7.588   7.650   7.650   7.650
Driftsindtægter i alt 545.087   586.000   585.000   584.000
DRIFTSOMKOSTNINGER              
Driftsudgifter 292.320   311.000   301.000   326.000
Administrationsudgifter 65.783   96.000   95.000   96.000
Egenandel vandskat (spild over 10%) 0   0   0   0
Driftsomkostninger i alt 358.103   407.000   396.000   422.000
Resultat før afskrivninger m.v. 186.984   179.000   189.000   162.000
AFSKRIVNINGER              
Tab ved nedtagning 127.748            
Nyt værk og bygninger (50 år) 39.400   39.400   39.400   39.400
Ledningsnet (25 år) 69.600   69.600   69.600   69.600
Teknisk anlæg og SRO (10 år) 60.900   27.711   27.711   27.711
Teknisk anlæg, maskiner (20 år) 25.400   25.400   25.400   25.400
Elektroniske målere (9 år) 4.800   8.800   15.300   29.000
Afskrivninger i alt 327.848   170.911   177.411   191.111
Resultat før finansiering -140.864   8.089   11.589   -29.111
Finansieringsindtægter/udgifter -546   0   0   0
DRIFTSRESULTAT -141.410   8.089   11.589   -29.111
               
ANLÆGSBUDGET              
Nyt filterhus og filter 222.475   50.000   -   -
Teknisk anlæg (SRO) 200.000   -   -   -
Teknisk anlæg (filtre) 508.500   -   -   -
Målere, digitale 21.300   40.000   65.000   130.000
ANLÆG I ALT 952.275   90.000   65.000   130.000
               
LIKVIDITETSBUDGET              
Disponibel beholdning primo i alt 854.478   89.187   178.187   302.187
Årets resultat -140.864   8.089   11.589   -29.111
Afskrivning af anlægsaktiver 327.848   170.911   177.411   191.111
Anlægsinvesteringer -952.275   -90.000   -65.000   -130.000
Disponibel beholdning ultimo 89.187   178.187   302.187   334.187
               

Forrige side: Regnskab
Næste side: Regnskab 2014 - Budget 2017