Udskriv denne side

MålereDer er opsat 3 forskellige målerstørrelse hos medlemmerne. Målerstørrelserne benævnes QN 1.5 , QN 2.5 og QN 6. Målerne skal afprøves hver 8 år og de første skal afprøves i år 2006.

Målerkartotek:
Vores forbrugsafregningssystem indeholder et målerkartotek samt stikprøveudtagning. Målerbestanden er inddelt i partier med ensartede karakteristika. Vi har inddelt målerne i 4 partier og målerkartoteket har følgende karakteristika: Kundenummer, adresse, målernummer, målerklasse, målertype, målerstørrelse, typenummmer/fabrikat, parti og opsætningsdato.

Som dokumentation over for Erhvervsfremme Styrelsen har vi udarbejdet en kontrolmanual, der beskriver kontrolsystemets opbygning, samt resultaterne af målerprøverne. Der er udarbejdet stikprøveplan og håndteringsinstruks ved nedtagning af målere.
Da de sidste målere er skiftet i januar 2000, skal vi først i gang med den første kontrol af målere og stikprøveudtagning i 2006.


Forrige side: Måleraflæsning
Næste side: Vedtægter og Tal