Udskriv denne side

Regnskab 2013 - Budget 2016

DRIFTSBUDGET Regnskab   Budget   Budget   Budget        
  2013   2014   2015   2016        
DRIFTSINDTÆGTER                      
Vandafgift, fast årlig afgift, kr. 650 193.700   194.350   194.350   194.350        
Vandafgift, kbm. forbrug, kr. 6,50 214.703   210.000   210.000   205.000        
Anlægsbidrag, kr. 300,-     89.700   89.700   89.700        
Målerafgift, kr. (65/80/100) / 100 15.137   23.600   23.600   23.600        
Rykkergebyrer 8.050   5.000   5.000   5.000        
Salg af målertal til Gribskov, ca. kr. 33,- -   9.700   10.000   10.500        
Driftsindtægter i alt 431.590   532.350   532.650   528.150        
DRIFTSOMKOSTNINGER                      
Lønninger og honorarer 15.000   16.000   16.000   16.000        
Driftstilsyn og admin. Ullerød 140.721   130.000   120.000   120.000        
Køb af vand Gilleleje 175   10.000   2.000   1.000        
Vedligeholdelse af ledningsnet 12.874   80.000   60.000   70.000        
Vandværket, drift og vedligeholdelse 68.891   20.000   25.000   25.000        
Udskift af målere 170   6.000   15.000   30.000        
Elforbrug 42.517   42.000   42.000   42.000        
Administrationsomkostninger 39.613   55.000   50.000   55.000        
Kurser -   10.000   4.000   5.000        
Generalfors., møder og repræsentation 2.742   5.000   5.000   5.000        
Vandanalyser 7.517   10.000   7.000   7.000        
Ejendomsskat og forsikringer 5.668   5.700   6.000   6.000        
Kontingenter, FVD 5.030   5.100   5.200   5.300        
Tab på debitorer 0   1.000   1.000   1.000        
Egenandel vandskat (spild over 10%) 0   35.000   5.000   0        
Driftsomkostninger i alt 340.918   430.800   363.200   388.300        
Resultat før afskrivninger m.v. 90.672   101.550   169.450   139.850        
AFSKRIVNINGER                      
Afskrivninger eksisterende anlæg 129.100   130.000   129.000   129.000        
Nyt værk og bygninger (40 år) -   7.500   7.500   7.500        
Teknisk anlæg og SRO (10 år) -   25.000   25.000   25.000        
Elektroniske målere (9 år) -   3.000   10.500   25.000        
Afskrivninger i alt 129.100   165.500   172.000   186.500        
Resultat før finansiering -38.428   -63.950   -2.550   -46.650        
Finansieringsindtægter/udgifter 288   150   100   0        
DRIFTSRESULTAT -38.140   -63.800   -2.450   -46.650        
                       
ANLÆGSBUDGET                      
Nyt filterhus og filter -   500.000   -   -        
Teknisk anlæg (SRO) og maskiner -   250.000   -   -        
Målere, digitale -   25.000   65.000   130.000        
ANLÆG I ALT 0   775.000   65.000   130.000        
                       
LIKVIDITETSBUDGET                      
Disponibel beholdning primo i alt 840367   939.181   265.881   370.331  
Årets resultat -38.140   -63800   -2550   -46650  
Afskrivning af anlægsaktiver 129100   165500   172000   186500  
Stikledningsf. *) 7854              
Anlægsinvesteringer 0   -775000   -65000   -130000  
Disponibel beholdning ultimo 939181   265.881   370.331   380.181