Udskriv denne side

Regnskab 2014 - Budget 2017

DRIFTSBUDGET Regnskab   Budget   Budget   Budget
  2014   2015   2016   2017
DRIFTSINDTÆGTER              
Vandforbrug, kbm. forbrug, kr. 6,50 208.780   210.000   209.000   208.000
Vandbidrag, fast årlig afgift, kr. 650 194.370   194.350   194.350   194.350
Målerbidrag, kr. 100 23.502   23.500   23.500   23.500
Anlægsbidrag, kr. 300,- 70.500   108.900   89.700   89.700
Rykkergebyrer 1.000   1.000   1.000   1.000
Salg af målertal til Gribskov, ca. kr. 33,- 7.613   7.650   7.650   7.650
Driftsindtægter i alt 505.765   545.400   525.200   524.200
DRIFTSOMKOSTNINGER
Driftsudgifter 165.127   257.000   221.000   221.000
Administrationsudgifter 127.316   123.500   119.500   119.500
Egenandel vandskat (spild over 10%) 0   0   5.000   0
Driftsomkostninger i alt 292.443   380.500   345.500   340.500
Resultat før afskrivninger m.v. 213.322   164.900   179.700   183.700
AFSKRIVNINGER              
Afskrivninger eksisterende anlæg     163.500   196.500   203.000
Nyt værk og bygninger (40 år) 37.700   13.000   -   -
Ledningsnet 69.600   -   -   -
Teknisk anlæg og SRO (10 år) 53.700   15.000   -   -
Elektroniske målere (9 år) 2.500   5.000   6.500   13.000
Afskrivninger i alt 163.500   196.500   203.000   216.000
Resultat før finansiering 49.822   -31.600   -23.300   -32.300
Finansieringsindtægter/udgifter 0   0   0   0
DRIFTSRESULTAT 49.822   -31.600   -23.300   -32.300
 
ANLÆGSBUDGET              
Nyt filterhus og filter 71.162   500.000   -   -
Teknisk anlæg (SRO) og maskiner 204.858   150.000   -   -
Målere, digitale 22.005   40.000   65.000   130.000
ANLÆG I ALT 298.025   690.000   65.000   130.000
 
LIKVIDITETSBUDGET  
Disponibel beholdning primo i alt 939.181   854.478   329.378   444.078
Årets resultat 49.822   -31.600   -23.300   -32.300
Afskrivning af anlægsaktiver 163.500   196.500   203.000   216.000
Anlægsinvesteringer -298.025   -690.000   -65.000   -130.000
Disponibel beholdning ultimo 854.478   329.378   444.078   497.778