Udskriv denne side

Vandstatistik


År

Indvundet

Udpumpet

Solgt

Tabt

Køb/salg

Tab i %

1996

36.121

34.000

33.602

398

0

1.2

1997

40.709

39.209

38.541

668

0

1.7

1998

37.727

36.627

33.442

3.185

0

8.7

1999

37.045

35.995

33.876

2.119

0

5.8

2000

38.747

37.715

34.438

3.277

0

8.7

2001

40.189

39.145

32.453

6.692

0

17,1

2002

29.861

32.624

31.440

1.184

3.763

3.6

2003

11.470

32.304

30.085

2.219

21.339

6.9

2004

34.993

34.318

31.766

2.372

0

6.9

2005

36.887

35.984

33.261

2.723

9

7.6

2006

37.360

36.448

32.660

3.786

-2

10.39

2007

36.824

36.020

32.428

3.592

-6

9.97

2008

37.209

36.138

31.322

4.816

-216

13.33

2009

38.166

37.275

32.741

4.534

78

12.16

2010

38.753

37.278

32.366

5.012

141

13.44

2011 40.804 39.226 32.142 7.084 67 18.06


Histogram og tabel angiver vandmængderne i m3

Vandforbruget opgøres med følgende nøgletal:

  • Indvundet angiver mængden af oppumpet vand fra boringerne
  • Udpumpet vand angiver mængden af vand udpumpet fra værket
  • Solgt drikkevand angiver mængden af målt vand hos forbrugerne
  • Tabt angivet tabet i ledningsnettet som følge af utætheder og fejlmålinger.
  • Køb/salg angiver mængden af vand købt/solgt(=negativt tal) hos Gilleleje Vandværk
  • Der er i 2008 solgt 216 m3 til Gilleleje Vandværk.

Bemærkninger:

De faste vandafgifter beregnes på grundlag af 291 enheder.

Godkendelser:

Vandindvindingstilladelse af d. 19. febr. 1991. 60.000 m3 pr.år.
Tilladelse til etablering af filteranlæg 1991
Tilladelse til udledning af skyllevand 1991


Forrige side: Takstblad 2017
Næste side: Vandstatistik 2010-11