Udskriv denne side

Vandstatistik 2007

OVERSIGT OVER UDPUMPNING, VANDTAB OG SALG


2007

  Sidste års tal
Udpumpning 2007     Antal kbm   Antal kbm
Egen indvinding     36.824   37.360
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk     0   0
Anvendt skyllevand     -798   -912
I alt udpumpning     36.026   36.448
Minimumsmængde vandskat   90% 32.423   32.803
Salg af vand til Gilleleje Vandværk     -6   -2
Afgiftsgrundlag vandskat (minimum)     32.417   32.801
Faktureret mængde          
Aflæst forbrug     31.848   31.133
Skøn for manglende aflæsninger     400   1.393
Flytteopgjort forbrug     180   134
I alt til opkrævning hos forbrugerne     32.428   32.660
           
Vandtab     3.592   3.788
Vandtabsprocent     9,97%   10,39%
Vandskatten til staten beregnes efter den fakturerede mængde,    
dog minimum 90% af udpumpet mængde.        
Forventet slutafregning (indregnes i 1. rate 2008)      
Samlet salg     32.428   32.660
Heraf flytteopgjort forbrug i alt     -180   -134
Heref er flytteopgørelse kørt i nyt år     0   15
Forventet eftergivelse af vandspild (T&S)     0   0
Opkrævet rateforbrug     -32.752   -33.420
Regulering     -504   -879
           
Efterregulering indregnet i regnskab 2007 enh.pris Beløb   Beløb
Vandforbrug -504 6,00 -3.024,00   -5.274,00
Vandskat -504 5,00 -2.520,00   -4.395,00
Regulering af fast afgift     4658,33   325,00
I alt     -885,67   -9.344,00
Egenandel af vandskat 2007          
Afgiftspligtig mængde     32.428 kbm 32.801
Samlet beregnet salg jfr. ovenfor     32.428 kbm 32.660
Egenandel af vandtab     0 kbm 141
Pris pr. kbm     5,00 kr. 5,00
Egenandel i kr.     0,00 kr. 705,00

Forrige side: Vandstatistik 2008
Næste side: Lovgivning