Udskriv denne side

Vandstatistik 2009

OVERSIGT  OVER  UDPUMPNING,  VANDTAB  OG  SALG

2009 Sidste års tal
Udpumpning 2009     Antal kbm   Antal kbm
Egen indvinding     38.166   37.209
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk     78   0
Salg af vand til Gilleleje Vandværk     0   -216
Anvendt skyllevand     -969   -855
I alt udpumpning     37.275   36.238
Minimumsmængde vandskat   90% 33.547   32.524
Faktureret mængde          
Aflæst forbrug     32.729   31.236
Skøn for manglende aflæsninger     0   0
Flytteopgjort forbrug     12   86
I alt til opkrævning hos forbrugerne     32.741   31.322
           
Vandtab     4.534   4.816
Vandtabsprocent     12,16%   13,33%
 
Vandskatten til staten beregnes efter den fakturerede mængde, dog minimum 90% af udpumpet mængde.        
Forventet slutafregning (indregnes i 1. rate 2010)      
Samlet salg     32.741   31.322
Heraf flytteopgjort forbrug i alt     -12   -86
Heraf er flytteopgørelse kørt i nyt år     0   0
Forventet eftergivelse af vandspild (T&S)     0   0
Opkrævet rateforbrug     -31.324   -33.022
Regulering     1.405   -1.786
           
Efterregulering indregnet i regnskab 2009 enh.pris Beløb   Beløb
Vandforbrug 1.405 6,50 9.132,50   -10.596,00
Vandskat 1.405 5,00 7.025,00   -8.830,00
I alt     16.157,50   -19.426,00
Egenandel af vandskat 2009          
Afgiftspligtig mængde     32.524 kbm 32.524
Samlet beregnet salg jfr. ovenfor     31.322 kbm 31.322
Egenandel af vandtab     1.202 kbm 1.202
Pris pr. kbm     5,00 kr. 5,00
Egenandel i kr.     6.010,00 kr. 6.010,00

Forrige side: Vandstatistik 2010-11
Næste side: Vandstatistik 2008