Udskriv denne side

Vandstatistik 2008

OVERSIGT  OVER  UDPUMPNING,  VANDTAB  OG  SALG

2008 Sidste års tal
Udpumpning 2008     Antal kbm   Antal kbm
Egen indvinding     37.209   36.824
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk     0   0
Salg af vand til Gilleleje Vandværk     -216   -6
Anvendt skyllevand     -855   -798
I alt udpumpning     36.238   36.026
Minimumsmængde vandskat   90% 32.524   32.423
Faktureret mængde          
Aflæst forbrug     31.236   31.848
Skøn for manglende aflæsninger     0   400
Flytteopgjort forbrug     86   180
I alt til opkrævning hos forbrugerne     31.322   32.428
           
Vandtab     4.816   3.592
Vandtabsprocent     13,33%   9,97%
 
Vandskatten til staten beregnes efter den fakturerede mængde, dog minimum 90% af udpumpet mængde.        
Forventet slutafregning (indregnes i 1. rate 2009)      
Samlet salg     31.322   32.428
Heraf flytteopgjort forbrug i alt     -86   -180
Heraf er flytteopgørelse kørt i nyt år     0   0
Forventet eftergivelse af vandspild (T&S)     0   0
Opkrævet rateforbrug     -33.022   -32.752
Regulering     -1.786   -504
           
Efterregulering indregnet i regnskab 2008   Beløb   Beløb
Vandforbrug     -10.596,00   -3.024,00
Vandskat     -8.830,00   -2.520,00
Regulering af fast afgift         4658,33
I alt     -19.426,00   -885,67
Egenandel af vandskat 2008          
Afgiftspligtig mængde     32.524 kbm 32.428
Samlet beregnet salg jfr. ovenfor     31.322 kbm 32.428
Egenandel af vandtab     1.202 kbm 0
Pris pr. kbm     5,00 kr. 5,00
Egenandel i kr.     6.010,00 kr. 0,00

Forrige side: Vandstatistik 2009
Næste side: Vandstatistik 2007