Udskriv denne side

Vandstatistik 2010-11

OVERSIGT OVER UDPUMPNING, VANDTAB OG SALG 2011   2010
Udpumpning 2011     Antal kbm   Antal kbm
Egen indvinding     40.804   38.753
Køb af vand fra Gilleleje Vandværk     67   141
Salg af vand til Gilleleje Vandværk     0   0
Anvendt skyllevand     -1.645   -1.616
I alt udpumpning     39.226   37.278
Minimumsmængde vandskat   90% 35.303   33.550
Faktureret mængde          
Aflæst forbrug     32.142   32.121
Skøn for manglende aflæsninger     0   0
Flytteopgjort forbrug     0   145
I alt til opkrævning hos forbrugerne     32.142   32.266
           
Vandtab     7.084   5.012
Vandtabsprocent     18,06%   13,44%
Vandskatten til staten beregnes efter den fakturerede mængde,    
dog minimum 90% af udpumpet mængde.        
Forventet slutafregning (indregnes i 1. rate 2012)      
Samlet salg     32.142   32.266
Heraf flytteopgjort forbrug i alt     0   -145
Heref er flytteopgørelse kørt i nyt år     0   0
Forventet eftergivelse af vandspild (T&S)     0   0
Opkrævet rateforbrug     -33.091   -32.079
Regulering     -949   42
           
Efterregulering indregnet i regnskab 2011 enh.pris Beløb   Beløb
Vandforbrug -949 6,50 -6.168,50   9.132,50
Vandskat -949 5,00 -4.745,00   7.025,00
I alt     -10.913,50   16.157,50
Egenandel af vandskat 2011          
Afgiftspligtig mængde     35.303 kbm 33.550
Samlet beregnet salg jfr. ovenfor     32.142 kbm 32.266
Egenandel af vandtab     3.161 kbm 1.284
Pris pr. kbm     5,00 kr. 5,00
Egenandel i kr.     15.805,00 kr. 6.420,00

Forrige side: Vandstatistik
Næste side: Vandstatistik 2009