Ansvar vedrørende esrumvand.dk

Brug af denne hjemmeside foregår på eget ansvar. Esrum Vandværk tilstræber, at indholdet på nærværende hjemmeside er så præcist og opdateret som muligt, men der gives ingen garantier for, at indholdet er uden fejl eller udeladelser.

Informationer på hjemmesiden er alene tænkt som generel information og stilles til rådighed uden nogen form for garanti eller ansvar. Endvidere forbeholder Esrum Vandværk sig ret til på ethvert tidspunkt at slette, ændre eller tilføje i indholdet på denne hjemmeside.

Forskellige steder på hjemmesiden kan du finde links til andre hjemmesider, som kan være relevante i forhold til specifikke emner på hjemmesiden. Disse links er alene tænkt som en service for vandværkets forbrugere.

 

Det forhold, at vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider er ikke ensbetydende med, at Esrum Vandværk godkender, bekræfter eller anbefaler disse hjemmesider eller deres indhold. Hverken Esrum Vandværk eller dermed andre er ansvarlige for indholdet af sådanne eksterne hjemmesider, som vi måtte linke til.

 


Forrige side: Generalforsamling 2022
Næste side: Klageadgang