Vandet og værket

Uløseligt forbundet


Vand og klima er uløseligt forbundet, fortæller FN forud for en "once-in-a-generation" konference om vand i New York 22-24.3. Vand kan få en nøglerolle som løsning på klimaforandringerne.
20.marts 2023


På adressen https://news.un.org/en/story/2023/03/1134597 kan man fx læse, hvordan man ved at beskytte lavbundsjorde og vådområder kan forbedre opmagasinering af kulstof, og ved at indføre mere skånsomme dyrkningsmetoder bedre kan beskytte grundvandet og sikre vandforsyning og infrastruktur mod de kommende års ændringer i nedbørsmønstret.

Ovenstående artikel præsenterer fem vigtige pointer på engelsk, fx lyder teksten ovenfor således under Punkt 2:
"water can also be a key solution to climate change. Carbon storage can be improved by protecting environments like peatlands and wetlands, adopting sustainable agricultural practices can help reduce stress on freshwater supplies, and improving water supply and sanitation infrastructures can ensure that everyone has access to vital resources in the future."

videre kan læses:

"Water must be at the centre of climate policies and action. Sustainable water management can help build resilience, mitigate impacts of climate change, and protect societies and ecosystems. Sustainable, affordable, and scalable water solutions must become a priority."

Vand skal sættes i centrum for klimapolitikker og handlingsplaner. Bæredygtig forvaltning af vore vandressourcer kan hjælpe med til at give modstandskraft, modvirke virkningerne af klima forandring og beskytte samfund og økosystemer. Bæredygtige og skalerbare vandløsninger til en rimelig pris skal prioriteres.

UN_vand_logo


Forrige side: Klageadgang
Næste side: Vandet fra boring til bord