Rent drikkevand til Esrum og omegn

Sprøjtegiftnyt


Vores grundvand er blevet undersøgt for flere hundrede sprøjtegifte. Alle tal er heldigvis betryggende under både grænseværdi og hidtil målbare værdi.   6.dec 2021

 

I løbet af 2018 blev adskillige danske vandboringer især i Østjylland lukket på grund af fund af stoffet desphenyl-chloridazon, der er et restprodukt af giften Chloridazon, som tidligere blev brugt ved roedyrkning.

I Esrum undersøgte vi også for stoffet og kunne på hjemmesiden d.29.3.2018 meddele, at der ikke er fundet spor af stoffet i afgående vand fra værket - og det er der fortsat ikke grund til at tro skulle være tilfældet.

I forbindelse med en større undersøgelse for giftstoffer/pesticider i Gribskov kommune, er der nemlig i efteråret blevet taget grundvandsprøver for flere hundrede giftstoffer.

De ny, meget grundige målinger er betryggende og viser, at Esrums grundvand ikke giver anledning til bekymring.

Samtlige undersøgte stoffer ligger fortsat under både grænseværdi og under den værdi, danske laboratorier hidtil har oplyst som mulig målbar værdi.

To stoffer Dinoterb og Desphenyl Choridazon blev dog i den ny, tyske laboratorieundersøgelse påvist i Esrums grundvand med værdierne 0.035 og 0.038 μg/l, hvilket er et godt stykke under den hidtil påviselige værdi på 0.05 μg/l og under grænseværdi 0.10 μg/l.

De to fund i grundvand vil med stor sikkerhed fortsat ikke kunne påvises i vores drikkevand efter behandling på værket.

Men vi undersøger naturligvis fremover nærmere specifikt for de to stoffer.