Rent drikkevand til Esrum og omegn

Desphenyl-chloridazon


Danmarks mest omfattende grundvands-forurening er heldigvis ikke konstateret i Esrums boringer.
29.3.2018

Esrum Vandværks to boringer er blevet undersøgt for sprøjtemidlet Cloridazon.

Resultat af målingerne viser ingen tegn på forurening.

Læs mere om sagen på Danske Vandværkers hjemmeside.