Måleraflæsning

Desphenyl-chloridazon


Danmarks mest omfattende grundvands-forurening er heldigvis ikke konstateret i Esrums boringer.
29.3.2018

Esrum Vandværks to boringer er blevet undersøgt for sprøjtemidlet Cloridazon.

Resultat af målingerne viser ingen tegn på forurening.

Læs mere om sagen på Danske Vandværkers hjemmeside.


Forrige side: Ejerskifte
Næste side: Vedtægter og tal