SMS afmelding / tilmelding

Generalforsamling 2021 flyttet -Ny dato 10.august kl 19


KOM OG VÆR MED!
Der indkaldes til Generalforsamling
tirsdag den 10. august 2021 kl 19:00
i Esrum medborgerhus "Aastedet", Esrum Hovedgade.
Kom og hør nærmere om værkets opgaver!
Har du lyst og evner til at hjælpe til med at forsyne byen med vand, er der også ledige (suppleant)pladser i den arbejdende bestyrelse.
Mvh Esrum Vandværk
4. mar 2021

Der indkaldes til

Generalforsamling tirsdag d. 10. august 2021 kl 19:00

i Esrum medborgerhus "Aastedet", Esrum Hovedgade

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Det reviderede regnskab( Årsrapport ) for 2020 gennemgåes til godkendelse

4 Budget for 2021-24  forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  :  Søren Schmidt og Lars Finn Madsen er på valg. Begge villige til genvalg

7.Valg af revisorer :   Kurt Fog Pedersen, Vejledal Revision (ekstern revisor                Peter Hassing (intern revisor)

8 Eventuelt


 

Mvh Esrum Vandværk

 


Forrige side: Akut opståede nødsituationer
Næste side: Ejerskifte