Beredskabsøvelser

Formålet med beredskabsøvelser er at alle involverede kender deres rolle og kan agere korrekt i en krisesituation.

Beredskabsøvelser afholdes 1 gang årligt i løbet af sommerhalvåret.

Øvelserne udføres ved at bestyrelsen gennemgår følgende i praksis:

  • Alarmtelefonens funktion i henhold til bilag 1
  • Opstart af pumper på værket i henhold til bilag 4
  • Telefonsvarer opsættes og afprøves i henhold til bilag 2

Desuden gennemgås de enkelte beredskabsplaner og specielt proceduren for etablering af nødforsyning. af vand.

Der inddrages ikke andre end bestyrelsen i beredskabsøvelserne.