Erfaringsomsamlingsskema

Alarm indgået:

 

Alarm afblæst:

 

Varighed:

 

Forurenende stof:

 

Årsag:

 

 

Handlingsforløb:

Her opsummeres handlingsforløbet på basis af log-bogen

Koordinationsgruppe:

Her beskrives, hvem der var involveret.

Informationer / medier:

Her beskrives hvem der blev informeret, samt hvor ofte og hvilket materiale.

Omkostninger:

Her anføres om nogen blev syge, hvor mange forbrugere der var berørt. Evt. dyr eller produktion, der blev berørt.

Erfaringer der kan drages:

Her listes de ting, som vi kan lærer af forløbet. Det vil formentlig indvirke på beredskabsplanen.

 

Log-bog for Esrum Vandværk

Dato

Tidspunkt

Udførende

Kontakt med

navn, funktion

Hændelser / beslutninger / handlinger

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Forrige side: Informationsmateriale
Næste side: Ejerskifte