Mekaniske driftstop på værket

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen.

   

Varsling

Driftsansvarlige vil oftest være alarmeret via alarmtelefonen. Se bilag 1.

   

Oversigt over konsekvenser

 

   

Lokalisering og afspærring

 

   

Udbedring af skade

Driftsansvarlige forsøger selv at få værket i gang igen. Se vejledningen i bilag 4. Hvis dette ikke kan lade sig gøre tilkaldes VVS-mester.

Driftsstoppet skønnet over 4 timer:

sørger for nødforsyning af vand til forbrugere med særlig behov for vand.

Driftsstoppet skønnet over 8 dagtimer:

sørger for nødforsyning af vand til alle forbrugere.

   

Afblæsning af alarmering

Kun hvis der har været etableret nødforsyning af vand.


Forrige side: Forurening
Næste side: Planlagte driftsafbrydelser