Nødforsyning af vand

Det kan blive nødvendigt at etablere nødforsyning af vand til enkeltforbrugere eller til alle forbrugere i forsyningsområdet.

Der kan anvendes én af følgende metoder:

  • Slange udlagt fra anden forbruger
  • Tankvogne
  • Forsyning fra Esbønderup og Esbønderup skovhuse vandværk.

Et antal af forbrugerne har behov for ekstra vand. Det drejer sig om følgende:

Forbruger

Normal forbrug i flg. måler

Mindste forbrug

Jens Jensen. Sodemarksvej 13. Kvægdrift.

3766m3 per år ~

10m3 per døgn

Anvender ca. 40-90 l per ko per døgn

Ålykkevej 1B. Gartneri.

2200m3 per år ~

6 m3 per døgn

Kan dække egetforbrug i ca. 1 døgn.

2 børnehaver á 44 børn

300m3 hver per år ~

2m3 per døgn

 

1 friskole

756m3 per år ~

2m3 per døgn

 

1 kloster

380m3 per år ~

1 m3 per døgn

 

Møllegården

1366m3 per år ~

4m3 per døgn

 

For normale forbrugere er der et mindstekrav om 5L per person per døgn.

Vi antager normale husstande svarende til 825 personer (Udfra 276 forbrugere)

Total behov for vand per døgn er maximalt:

Særlige forbrugere i normaldrift: 25m3

Normale forbrugere: 825*5L ~ ca. 4.1m3 5m3

Der vil så skulle fremskaffes ca. 30m3 vand per døgn

 

Nødforsyning til enkelte

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Besluttes udfra andre begivenheder.

Noter tidspunktet og hvorfor nødforsyningen oprettes.

   

Varsling

Information af forbrugeren (forbrugere) sker ved personlig kontakt.

   

Oversigt over konsekvenser

Forbrugere med særlige behov for vand tages der specielt hensyn til.

   

Lokalisering og afspærring

 

   

Udbedring af skade

Der kan laves en nødforsyning ved at lave en ny anboring i forsyningsledningen. Dette kan ske uden at afbryde vandforsyningen til andre forbrugere.

Alternativt kan der hentes vand i tanke. Se under nødforsyning af mange.

   

Afblæsning af alarmering

Når den normale vandforsyning kan genoptages i tilstrækkeligt omfang.

   

 

Nødforsyning til mange

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Besluttes udfra andre begivenheder.

Noter tidspunktet og hvorfor nødforsyningen oprettes.

   

Varsling

Information af forbrugere sker ved

husstandsomdeling af brev

opslag hos købmanden

opslag i borgerforenings udhængsskab ved Åstedet

opslag på lygtepæl ved idrætspladsen

via Frederiksborg Amts Avis

via Københavns radio

Se breve i bilag 2.

Forbrugere med særlige behov for vand orienteres telefonisk af formanden.

Formanden for Esbønderup og Esbønderup Skovhuse vandværker for at varsle en etablering af forsyning fra deres vandværker.

Beredskabscenter Nordsjælland for rekvirering af tanke.

Kommune og Amt orienteres.

   

Oversigt over konsekvenser

Vurdering af hvorvidt tankvogne kan være tilstrækkeligt til at dække behovet i perioden. Der kan max. anvendes tankvogne til at dække vandforbruget i 3 døgn.

   

Lokalisering og afspærring

 

   

Udbedring af skade

Tanke til vand rekvireres via Beredskabscenter Nordsjælland ved henvendelse hos 1. vagthavende.

Vandet hentes primært fra vandværkerne i Esbønderup og Esbønderup Skovhuse.

Ved brug af tankvogne udleveres vand fra følgende 2 steder:

  • Esrum idrætsforenings parkeringsplads.
  • Øverupgård på Sodemarksvej (kl. 15-18)
   

Afblæsning af alarmering

Hvis forsyningen kun genoptages i dele af forsyningsområdet sker afblæsningen ved uddeling af breve i de enkelte områder.

Afblæsningen i hele forsyningsområdet sker ved opslag på uddelingspladserne.