Planlagte driftsafbrydelser

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvorfor driftsstop er påkrævet samt forventet tidsrum hvor vandforsyningen er stoppet.

   

Varsling

Forbrugerne informeres 1-2 uger i forvejen med angivelse af forventet tidsrum.

Se bilag 2 for breve, der kan anvendes.

   

Oversigt over konsekvenser

Planlagte driftsafbrydelse bør ske i nattetimerne, såfremt dette er muligt.

   

Lokalisering og afspærring

 

   

Udbedring af skade

Nødforsyning af vand for enkelt forbrugere er nødvendigt ved driftstop over 4 timer

Generel nødforsyning af vand er påkrævet ved varslede driftsstop over 24 timer

   

Afblæsning af alarmering