Procedure for opdatering af beredskabsplan

 

Denne beredskabsplan opdateres regelmæssigt. Dette sker i følgende situationer:

  • Hver gang der har været en beredskabssituation
  • I forbindelse med hver beredskabsøvelse.
  • Umiddelbart før generalforsamlingen, så den overdrages opdateret til den nye bestyrelse.

Ved opdatering checkes for:

  • Manglende handlingsplaner eller manglende punkter i disse
  • Forældede oplysninger
  • Alle kontaktpersoner, adresser og telefonnumre efterses
  • Kan der med fordel laves yderligere informationsmateriale?

Forrige side: Rollefordeling
Næste side: Beredskabsøvelser