Strømsvigt

Esrum Vandværk kan fortsætte vandforsyningen i 48 timer i tilfælde af strømsvigt. Dette skyldes værkets høje beliggenhed i forhold til forbrugerne.

Der er etableret automatisk telefon alarm ved driftstop på værket. Dette gælder også ved strømsvigt. Se bilag 1.

Trykket vil være lavere end normalt.

 

Strømsvigt lokalt på værket

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen

Spørg om omfang og eventuelle skader.

   

Varsling

Drifts ansvarlige tager de første skridt og indkalder El installatør, hvis det er påkrævet. Se telefonliste.

   

Oversigt over konsekvenser

Hvis ikke elforsyningen skønnes at kunne genoptages inden 48 timer, skal der etableres nødforsyning af vand. Se afsnit B.7.

   

Lokalisering og afspærring

Undersøg om Elforsyningen til værker er i orden. Hvis ikke så brug handlingsplan for generelt svigt i området.

Check HFI relæ

Check sikringer

Herefter tilkaldes el installatøren.

   

Udbedring af skade

Drifts ansvarlige og/eller El installatør foretager det fornødne.

El- installatøren skaffer de nødvendige materialer.

Se bilag 4 for opstart af pumper på værket efter strømsvigt.

   

Afblæsning af alarmering

Ikke påkrævet.

   

 

 

Strømsvigt generelt i området

 

 

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen

   

Varsling

Drifts ansvarlige afventer 1 time, hvorefter Nesa kontaktes for at få en status. Se nedenfor.

   

Oversigt over konsekvenser

Hvis ikke elforsyningen skønnes at kunne genoptages inden 48 timer, skal der etableres nødstrømsforsyning.

Hvis nødstrømsforsyning heller ikke kan etableres skal der etableres nødforsyning af vand. Se afsnit B.7.

   

Lokalisering og afspærring

Hos Nesa undersøges følgende:

  • Ventes el forsyningen genoptaget inden 24 timer afventes dette
  • er det lokalt i området og længerevarende, kan der trækkes strøm andre steder fra
  • et større område berørt og er det længerevarende, kan der opsættes nødstrømsgenerator
   

Udbedring af skade

Etablering af strøm andre steder fra laves i samarbejde med Nesa

Nødstrømsgenerator rekvireres hos Beredskabscenter Nordsjælland, der har en 100kW generator til rådighed. Bemærk at der skal mindst en 40 kW generator til at drive værket.

Beredskabscentret opsætter nødstrømsgeneratoren.

Bemærk at en brug af nødstrømsgenerator kræver at der forud er installeret et CE stik på vandværket. Dette er IKKE tilfældet p.t.

   

Afblæsning af alarmering

Når Nesa genoptager strømforsyningen nedtages de midlertidige strømforsyninger.

   

Forrige side: Beredskabsøvelser
Næste side: ledningsbrud