Trusler om sabotage eller indbrud på vandværket

Handling

Udført kl.

Init:

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan melding kom.

Noter navn og adresse på den person, der indgav alarmen.

Hvis der kommer en anonym alarmering, så noter så mange observationer som muligt. Eksempelvis:

Mand/kvinde

Accent (jysk, sjællands, udenlandsk (hvilken nationalitet))

Set nogle biler, eller andre køretøjer.

Noter truslens art.

   

Varsling

Kontakt politiet med en anmeldelse.

Ved trussel om forurenet vand handles, som om vandet er blevet forurenet, uanset om dette er tilfældet eller ej.

Det samme gælder hvis der har været indbrud på vandværket.

Der udtages straks prøver af vandet

Se afsnit B.3 for "Handlingsplan ved forurening".

   

Oversigt over konsekvenser

 

   

Lokalisering og afspærring

 

   

Udbedring af skade

 

   

Afblæsning af alarmering